Η Queue-Fair αναφέρει άνοδο, καθώς οι εταιρείες εργάζονται για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών καθώς αίρονται οι κοινωνικοί περιορισμοί

ΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ

Επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης: Susann Jerry

May 5th 2021


Τηλέφωνο

+44 1234 4323

E-Mail

botblocker@blah.com