Ziņas


Queue-Fair ziņo par pieaugumu, jo uzņēmumi strādā, lai apmierinātu klientu pieprasījumu, kad tiek atcelti sociālie ierobežojumi

PAZIŅOJUMS PRESEI BEIDZAS

Sazinieties ar plašsaziņas līdzekļiem: Susann Jerry

May 5th 2021


Tālrunis

+44 1234 4323

E-pasts

botblocker@blah.com